Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2020 – etap gminny

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2020 jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

Konkurs ma ma na celu ochronę i poprawę wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, poprawę jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizację i integrację społeczności lokalnej, identyfikacje i analizę możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz
przekazanie informacji na ich temat.

Karty zgłoszeń w Gminie Chmielno należy składać do 10 czerwca 2020 r. w Domu Kultury w Chmielnie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Regulamin-Konkursu-PW-zmiana

Pismo przewodnie

28 maj 2020