Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Chmielno

Wójt Gminy Chmielno Michał Melibruda  informuje, że wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Chmielno. Funkcję będzie pełniła Pani Anna Byczkowska, Inspektor ds. organizacji pozarządowych.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Gminy Chmielno było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Chmielno;
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Chmielno;
  • monitorowaniem działalności Urzędu Gminy Chmielno w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności będzie łączył nowe zadania z dotychczasowymi obowiązkami Inspektora ds. organizacji pozarządowych, działając – tak jak do tej pory – w strukturze Urzędu Gminy Chmielno.

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Chmielno – Anna Byczkowska

adres do korespondencji: ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno

telefon: 58 685 68 45, 506 691 148

e-mail: a.byczkowska@chmielno.pl

29 wrz 2020