Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie Gminy Chmielno o końcowej sprzedaży węgla

OGŁOSZENIE GMINY CHMIELNO O PRZYSTĄPIENIU DO KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY PALIWA STAŁEGO

Działając na podstawie art. 14a ust.3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236 ze zm.) Gmina Chmielno informuje o przystąpieniu do końcowej sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Termin składania wniosków o zakup węgla: od dnia ogłoszenia do 30 czerwca 2023 r.

Szacunkowa ilość paliwa stałego: 2,9 tony (węgiel groszek)

Cena za tonę paliwa stałego: 1 900 zł.

Gmina Chmielno informuje ponadto, że zostały zniesione limity ilościowe przypadające na jedno gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego oraz, że zgodnie z nowelizacją ustawy węgiel mogą także zakupić mieszkańcy z terenu innych gmin, po przedstawieniu zaświadczenia o uprawnieniu do dodatku węglowego, wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, dla którego dokonywany jest zakup.
Zgodnie z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel trzeba złożyć do urzędu gminy wniosek o zakup. Wzór wniosku jest dostępny w formie elektronicznej (załącznik do komunikatu) oraz w siedzibie urzędu gminy w formie papierowej.

WAŻNE!

Wnioski o zakup węgla rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do siedziby urzędu, do wyczerpania dostępnej ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Sprzedaż końcowa – Wzór wniosku zakup preferencyjny paliwa stałego

29 maj 2023