Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalnośc pożytku publicznego w 2018 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku do godz. 15.00, liczy się data wpływu do urzędu.