tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalnośc pożytku publicznego w 2018 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku do godz. 15.00, liczy się data wpływu do urzędu.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno