tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym w 2017 roku w ramach zadania pn. Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chmielno.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest inna o d wnioskowanej, należy przygotować zaktualizowany kosztorys/oraz harmonogram realizacji zadania i złożyć w Urzędzie Gminy Chmielno, w celu przygotowania umowy o dofinansowanie (wzór harmonogramu oraz kosztorysu w załączeniu).

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno