tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

Zamawiający – Gmina Chmielno informuje, że zgodnie z zapisem punktu XIII ppkt 4 Zapytania ofertowego z dnia 14.12.2016 r. unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia licencji na użytkowanie dziennika elektronicznego dla szkół znajdujących się na terenie Gminy Chmielno, w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. 

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno