Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Kurs z języka angielskiego i zajęć matematyczno-przyrodniczych.Kurs z języka angielskiego (metoda projektu edukacyjnego) oraz kurs z zajęć matematyczno-przyrodniczych (metoda projektu edukacyjnego) dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Kurs z języka angielskiego i z zajęć matematyczno-przyrodniczych skierowany jest do nauczycielek ośrodków wsparcia przedszkolnego objętych projektem. Kurs ma na celu przygotowanie nauczycielek do kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. Kurs ma wzbogacić warsztat pracy nauczycielek w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze