tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
xKurs z języka angielskiego (metoda projektu edukacyjnego) oraz kurs z zajęć matematyczno-przyrodniczych (metoda projektu edukacyjnego) dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Kurs z języka angielskiego i z zajęć matematyczno-przyrodniczych skierowany jest do nauczycielek ośrodków wsparcia przedszkolnego objętych projektem. Kurs ma na celu przygotowanie nauczycielek do kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. Kurs ma wzbogacić warsztat pracy nauczycielek w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno