Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w Szkole Podstawowej w Reskowie

W Szkole Podstawowej w Reskowie w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych oraz  zmagają się z różnymi tematami wykorzystując pomoce dydaktyczne zakupione z projektu.

Na zajęciach matematyczno-przyrodniczych uczniowie wykorzystując szereg zakupionych pomocy dydaktycznych mogą tworzyć niezliczone konstrukcje ograniczone jedynie ich pomysłowością, które pobudzają rozwój wyobraźni przestrzennej, zdolności analityczne oraz kreatywność. Zajęcia prowadzone są tak by stymulowały rozwój dziecka oraz dawały dużo radości podczas nauki.

Stosowane na zajęciach metody aktywizują uczniów do poszerzania wiedzy, podejmowania różnorodnych działań prowadzących do uzyskania wiedzy na wyższym poziomie trudności. Dzieci są aktywne, twórcze, potrafią pracować zarówno samodzielnie jak i z rówieśnikami. Udział w zajęciach stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności jak również wzmacnia poczucie własnej wartości.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno