Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Zajęcia grafomotoryczne w przedszkolu

Zakończył się cykl zajęć grafomotorycznych realizowanych w Przedszkolu Samorządowym „Baśniowa Kraina” w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami zajęć były dzieci 3 i 4-letnie. Można stwierdzić, że w bardzo dobrym stopniu osiągnięto zamierzony rezultat zwłaszcza dotyczący płynności ruchów, dokładności i tempa wykonywania zadań. Uczestnicy projektu po zakończeniu ćwiczeń starają się pisać płynnie i w dobrym tempie, rozróżniają kierunki w przestrzeni (góra, dół, przed, za, w, obok, dookoła, nad, pod) oraz odróżniają prawą i lewą stronę ciała  a także zmniejszyła się ilość występujących w czasie pisania współruchów.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno