Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2019 r.

Zarządzeniem nr 57/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2019 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Chmielno przyznał dotacje na realizacje zadań publicznych.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest inna od wnioskowanej, należy przygotować zaktualizowany kosztorys/oraz harmonogram realizacji zadania w celu przygotowania umowy o dofinansowanie (wzór harmonogramu oraz kosztorysu w załączeniu).

Osoba do kontaktu: Anna Byczkowska, tel. (58) 685-68-45