Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2022 roku

Wójt Gminy Chmielno na podstawie zarządzenia nr 27/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2022 roku w następujących zakresach: nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest inna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys oraz plan i harmonogram realizacji zadania/rezultaty realizacji zadania w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres abyczkowska@chmielno.pl.

Niezłożenie zaktualizowanego kosztorysu oraz planu i harmonogramu/rezultatów realizacji zadania publicznego uniemożliwi podpisanie umowy i przekazanie przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego.

Osoba do kontaktu: Anna Byczkowska, tel. (58) 685 68 45

1. Zarządzenie nr 27_22 Wójta Gminy Chmielno z dnia 25 lutego 2022 roku

2. Aktualizacja planu i harmonogramu działań

3. Aktualizacja rezultatów realizacji zadania publicznego

4. Aktualizacja zestawienia kosztów realizacji zadania