Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Chmielno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oraz formularz zgłoszeniowy na kandydata do Komisji Konkursowej znajdują poniżej.

18 sty 2017