Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Przyłączenie do sieci gazowej

Szanowni Państwo!

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Dlatego też  osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej  powinny składać Wniosek o określenie warunków przyłączenia poprzez złożenie go bezpośrednio w Biurach Działu Obsługi Klienta lub wysłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod niżej podany adres. Do wniosku należy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta, są następujące:

Dane kontaktowe:

1.   Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
2.   Warunki przyłączenia do sieci gazowej
3.   Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
4.   Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
5.   Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
6.   Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04
www.psgaz.pl

lub
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Żukowie
ul. 3 Maja 25A, 83-330 Żukowo
Tel: 58 325 80 00
link: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

12 gru 2019