Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Komunikat Wójta Gminy Chmielno

Szanowni Państwo,

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja br. przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów  klas I-III w szkołach podstawowych.

Przywrócono możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca wszyscy uczniowie klas IV-VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków jakimi dysponują szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów.

Wszystkie placówki są przygotowane do  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom i pracownikom.

Ponadto zapewniamy wszystkim bezpieczny dowóz do placówek.

Szczegółowe informacje o zasadach zapisania dzieci na zajęcia dostępne są w poszczególnych placówkach. Prosimy rodziców i opiekunów o stosowanie się do wytycznych, o których poinformuje Państwa Dyrektor.

 

Michał Melibruda

Wójt Gminy Chmielno

19 maj 2020
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno