Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Wydawanie zaświadczeń w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania Programu „Czyste Powietrze”

Drogi Mieszkańcu pamiętaj, że każda osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od Wójta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Przypominamy też, że:

 1. Gospodarstwo domowe tworzą:
 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 1. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Podwyższoną dotację może uzyskać:

 • gospodarstwo domowe wieloosobowe przy dochodach miesięcznych – do 1400 zł netto na osobę,
 • gospodarstwo jednoosobowe – do 1960 zł netto na osobę.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do programu Czyste Powietrze składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie:

 • osobiście w Dziale Obsługi Świadczeń, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 33, 83-333 Chmielno lub
 • elektronicznie poprzez ePUAP – taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania ww. zaświadczeń są udzielane pod numerem telefonu (58) 685-68-34 (GOPS) oraz (58) 685-68-45 (Urząd Gminy).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek_żądanie wydania zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu

Instrukcja dotycząca żądania wydania zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych i o wielkości gospodarstwa rolnego

Druk dodatkowy dla większej liczby członków rodziny

 

 

 

23 lis 2020