Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Informacja o dofinansowaniu w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Logo Programu Ciepłe Mieszkanie

Gmina Chmielno podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny zależy od dochodów beneficjenta
lub członków jego gospodarstwa domowego i wynosi od 15 000 do 37 500 zł.

Środki na zadania zostaną rozdzielone przez gminę na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Informacja o dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW (stan na 30.03.2024 r.):

  1. liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 1
  2. liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 1
  3. sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 13 194,00
31 mar 2023