Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Informacja o dofinansowaniu w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina Chmielno podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny zależy od dochodów beneficjenta
lub członków jego gospodarstwa domowego i wynosi od 15 000 do 37 500 zł.

Środki na zadania zostaną rozdzielone przez gminę na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Informacja o dofinansowaniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW (stan na 31.03.2023 r.):

  1. liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 1
  2. liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 0
  3. sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 0
31 mar 2023
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno