tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące usługi informatycznej  w zakresie sieci komuterowej w postaci zapewnienia pomocy technicznej podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu „Poprawa jakości edukacj ogólnej na terenie gminy Chmelno” współfinansowanego ze środków Europejskieg Fuduszu Społecznego, w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku  oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.

Treść Zapytnia ofertowego w załączeniu.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno