Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) ogłasza możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Biała Sobota – bezpłatne USG piersi oraz badania prenatalne dla mieszkanek Gminy Chmielno”.

Szczegóły ogłoszenia oraz uproszczona oferta realizacji zadania publicznego znajdują się poniżej:

Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art.19a

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno