Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Podpisanie umowy na budowę przystanków kajakowych na terenie gminy Chmielno


Gmina Chmielno wyłoniła wykonawców na realizację zadania pn. Budowa przystanków kajakowych na terenie gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.  W dniu 30 kwietnia nastąpiło podpisanie umów władz gminy z wykonawcami zadania.  

Przetarg na realizację czterech z siedmiu przystanków kajakowych wygrała firma Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty. Wykonawcą dwóch przystanków w Przewozie zostało Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji Ankra-Bis z Rzepnicy. Budowę przystanku nad J. Białym wygrała firma ABES Sp. z o.o z Leźna. Łączna wartość umów wynosi ponad 1.379.000 zł. Termin realizacji zadania: do 15 września 2018 r.     

Projekt pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni w ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest w  partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym oraz Partnerami projektu tj. Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki.

Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 zł

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno