Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno

 

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Pelplin realizuje projekt

„Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych budynków mieszkalnych przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i prywatnym na terenie Gminy Pelplin i Gminy Chmielno.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

  1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w 6 budynkach użyteczności publicznej w gminach: Pelplin (trzy obiekty) i Chmielno (trzy obiekty: oczyszczalnia ścieków w Kożyczkowie, hydrofornia w Chmielnie i hydrofornia w Cieszeniu) Budowa sieci Kanalizacji Sanitarnej w Łapalicach,
  2. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w 23 prywatnych budynkach mieszkalnych w gminach: Pelplin (9 obiektów) i Chmielno (14 obiektów),
  3. instalacja kotłów grzewczych na biomasę w budynkach użyteczności publicznej w gminach: Pelplin (1 obiekt) i Chmielno (1 obiekt: Szkoła Podstawowa w Borzestowie).

Rezultaty projektu:

  • wzrost udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł,
  • redukcja poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
  • poprawa środowiska naturalnego,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • redukcja emisji pyłów PM10.

Całkowity koszt realizacji Projektu – 2 270 203,08 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 913 092,95 zł