Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Realizacja zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Borzestowie

Na zajęciach dodatkowych realizowanych w Szkole Podstawowej w Borzestowie w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie chętnie korzystają z pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych zakupionych w dzięki projektowi.

Dodatkowe narzędzia pracy urozmaicają i wspomagają naukę, ułatwiają przyswajanie nowych wiadomości a przy tym dają wiele radości. Nauczyciele prowadzący zajęcia stosują różne metody i formy pracy, dostosowane do zainteresowań uczniów. Realizując treści programowe uwzględniają potrzeby uczniów, stosują pozytywną motywację dopingując ich do dalszej pracy.