Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018- WYDŁUŻENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 18.05.2018 r.

 

Rozpoczyna się już 25. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 jest Województwo Pomorskie .

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

 

Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Karty zgłoszeń w Gminie Chmielni należy składać do 30 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury w Chmielnie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.


Oceny dokonują komisje:

gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 08 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

 

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

 

 

Sto wniosków o dofinansowanie remontów dróg z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wpłynęło do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W powiecie kartuskim dotacje trafiły do czterech samorządów, w tym do Gminy Chmielno.

Chmieleński samorząd zamierza wybudować drogę gminną nr 154032G na trasie Sznurki-Maks. W dniu 30 marca nastąpiło podpisanie umowy władz gminy z wykonawcami zadania.  

Przetarg na realizacje inwestycji wygrała firma KRUSZYWO Sp. z o.o. z Linii, a nadzór inwestorski prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAK" Karol Kotłowski (wartość umowy 57 810,00 zł brutto). Wartość zadania wynosi 2 844 447,72 zł brutto, a dofinansowanie wyniesie połowę tej sumy. Termin wykonania zadania: do 30.09.2018 r.

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Chmielno informuje mieszkańców Gminy Chmielno o możliwości zgłaszania chęci pozyskania drzewa (max. 5m3 na rodzinę, przy zapewnieniu  własnego ładunku i transportu), pochodzącego z wycinki prowadzonej w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej 211 na odcinku Mojusz-Kartuzy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chmielnie osobiście (pok. nr 2).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58-685-68-69; 58-685-68-23.

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Chmielno informuję, że  wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm. - art. 269 ustawy Prawo wodne) obliguje Gminę Chmielno do poboru tzw. podatku za odprowadzanie deszczówki i wody z roztopionego śniegu, tj. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  

W związku z powyższym wszyscy posiadacze/właściciele nieruchomości, spełniających kryteria określone w art. 269 ustawy Prawo wodne, zobligowani są do niezwłocznego wypełnienie i dostarczenia do Urzędu Gminy w Chmielnie (Sekretariat pok. nr 3) oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego komunikatu.

Dodatkowe informacje nt. ww. podatku można uzyskać pod numerem telefonu:
58-685-68-57, mail: inwestycje@chmielno.pl (p. Zygmunt Wenta).

IV Chmieleńskie Babki Wielkanocne

 

 

W dniu 25 marca 2018r. w konkursie startowało 26 babek wielkanocnych, po wnikliwej ocenie komisji konkursowej w składzie: Rafał Nowakowski, Andrzej Ławniczak, Krzysztof Szulborski, przyznano następujące miejsca:

 

nagroda w kategorii ”Smaczna”-

I miejsce- Maria Pawelczyk „Babka cytrynowa Wielkanocna”

Wyróżnienie – Warsztaty Terapii Zajęciowej „Babka Wielkanocna”

 

nagroda w kategorii ”Pulchna”-

I miejsce- Brygida Michalewicz „Babka tiulowa”

Wyróżnienie- Barbara Pałubiniak „Babka gotowana”

 

nagroda w kategorii ”Estetyczna”-

I miejsce- KGW Ekobabki Chmielno „Babka dyniowa”

Wyróżnienie – KGW Kaszebści Serca z Gorcza „Babka wyśmienita”

 

nagroda w kategorii ”Tradycyjna”-

I miejsce- Gospodarstwo Óma Mariusz i Karolina Mierzejewscy

„Babka drożdżowa Wielkanocna”

Wyróżnienie – Honorata Kuziemkowska „Babka marzeń”

 

nagroda w kategorii ”Niebanalna”-

I miejsce- Aleksandra Napieralska” „Babka tęczowa”

Wyróżnienie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielnie

„Stuprocentowa babka Chmieleńska”

 

nagroda w kategorii ”Babka marzeń”-

I miejsce- Urszula Konkel „Babka Cytrynowa”

 

Gratulujemy zwycięzcom.

 

Dnia 23.03.2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie odbył się konkurs plastyczny „Wielkanoc ma moc na Kaszubach”. W wyżej wymienionym konkursie oceniono 66 prac wykonanych przez osoby indywidualne bądź zespoły. Komisja konkursowa w składzie:

1. Edyta Klasa

2. Anna Król

3. Katarzyna Leyk

wyłoniła następujących laureatów:

- w kategorii wiekowej przedszkole: 

1. Grupa 3 i 4latki, Przedszkole Garcz

2. Agnieszka Onaszko Baśniowa Kraina

3. Ania Przytarska, Fabian Dejk ZS Chmielno

- w kategorii wiekowej I-III SP: 

1. Albert Komkowski SP Reskowo

2. Marcelina Gruchała

3. Maksymilian Przytarski ZKiW Klukowa Huta

- w kategorii wiekowej IV-VI SP:

1. Kinga Kuziemkowska ZKiW Stężyca

2. Natalia Okuniewska ZKiW Klukowa Huta

3.Natalia Baranowska ZKiW Klukowa Huta

 

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

 

 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand