Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ważny Komunikat – Uwaga Ptasia Grypa

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków – na terenie powiatu kartuskiego, w miejscowości Stążki (gmina Kartuzy), Wojewoda Pomorski rozporządzeniem z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego, określił nakazy i zakazy dla poszczególnych stref (treść Rozporządzenia w załączniku).

W rozporządzeniu określone zostały poszczególne obszary, i tak w części B do ww. rozporządzenia wymienione zostały obszary zagrożone grypą ptaków w promieniu minimum 10 km od ogniska choroby drobiu, obejmujące następujące miejscowości z terenu gminy Chmielno: Garcz, Kożyczkowo wraz z Młynem Górnym i Dolnym, Cieszenie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach apeluje, aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych – utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych – utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:

– wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymywany,

– zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków,

– wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
– stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia  ochronnego, w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą ptaków,
– stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina, że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

W Urzędzie Gminy Chmielno wystąpienie bądź zagrożenie wystąpienia choroby należy zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc na numer: 58-685-68-44 lub 58-685-68-47.

 

rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021r.

17 mar 2021