Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Szukanie skarbów przyrody w SP w Miechucinie

Szukanie skarbów przyrody w SP w Miechucinie

Uczniowie kl. II SP w Miechucinie na zajęciach z przyrody, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja szukali skarbów jesieni.

Tematem zajęć były: „Przyroda to skarbiec, szukamy do niego klucza-zajęcia w terenie oraz „Przez dziurkę od klucza zaglądamy do skarbca przyrody”. Uczniowie poznawali m.in. najbliższe środowisko, prowadzili obserwacje w terenie, korzystali z przyrządów i pomocy naukowych, wykonywali proste doświadczenia a po powrocie do klas wykorzystali znalezione skarby do wykonania zadań.