Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Kartuzy realizuje projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”
TRWA BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ NA ODCINKU MIECHUCINO-BORZESTOWO
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej
Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”
Ochrona środowiska
Projekty inwestycyjne
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno